KORELÁCIA DIGITÁLNEHO OBRAZU OD MESOCOS s.r.o.

KNOW-HOW, SKÚSENOSŤ, PRESNOSŤ

Naša spolupráca sa začala pred niekoľkými rokmi počas práce v rámci Ph.D. štúdií na Fakulte stavebnej ČVUT v Prahe. Všetci sme sa podieľali na projektoch kombinujúcich numerické modelovanie a experimentálnu analýzu.
 

Počas tohto obdobia upútala našu pozornosť korelácia digitálneho obrazu (digital image correlation, DIC), ktorá vďaka svojim možnostiam ďaleko presahuje bežné metódy na zisťovanie deformácií a posunov. Plošný monitoring posunov a deformácií umožnil odhaliť javy, ktoré sme dovtedy mohli iba predikovať pomocou numerických simulácií. Metóda nás zaujala natoľko, že sme sa následne rozhodli vyvinúť vlastný softvér a metodológiu. Nadšenie pre DIC, experimentálne meranie a kontrolné systémy vyústilo vo výsledky vysokých akademických hodnôt, vrátane softvéru a recenzovaných publikácií.

NAŠE RIEŠENIA

Poskytujeme kompletné DIC meranie a analýzu - od nadobudnutie snímok až po spracovanie a vyhodnotenie výsledkov. U Vás v laboratóriu, v skúšobni aj kdekoľvek inde.

DIC sa stalo nenahraditeľným pri monitorovaní a analýze vývoja polí posunov a deformácií v čase na povrchu zaťažovanej konštrukcie alebo vzorky. Táto metóda dokáže zachytiť lokalizáciu deformácií (napr. v dôsledku plastického pretvárania alebo vzniku trhlín) v ľubovoľnom smere a pozíciu. DIC nie je obmedzené len na relatívne meranie diskrétnych bodov, ako je tomu pri štandardných kontaktných metódach, a často je presnejšie než monitorovanie pomocou extenzometrov alebo tenzometrov, pri ktorých býva problematické zabezpečiť dokonalé pripevnenie k meranému povrchu. DIC navyše môže výrazne znížiť náklady potrebné na experiment.

Pre viac informácií o DIC algoritmoch, benchmarkingu a našich projektoch si prosím stiahnite pdf dokument nižšie (v anglickom jazyku).

NEDÁVNE PROJEKTY

Viacpočetné trhliny v drôtikobetóne

Štandardné kontaktné metódy merania deformácií nemôžu byť použité pre monitorovanie rozvoja rozotrených trhlín na povrchu drôtikobetónu, pretože ich pozície a smer sú nepredvídateľné. Preto bolo pri sledovaní rozotrených trhlín pri veľmi nízkych deformáciách v drôtikobetónových vzorkách vystavených šmykovému zaťaženiu využité DIC. Výsledky korelácie digitálneho obrazu potvrdili teoretické predpoklady a jasne odhalili viacpočetné trhliny a materiálové spevnenie v správne navrhnutom vysokohodnotnom kompozite.

Zisťovanie typu porušenie muriva

Tradičné navrhovanie murovaných konštrukcií na základe skúseností je nahraďované numerickými simuláciami, ktoré umožňujú postihnúť ich zložité mechanizmy porušenie. Tieto simulácie však musia byť overené pomocou rozsiahlej experimentálnej analýzy, aby sa ukázali možnosti a limity matematického modelu. DIC umožnilo porovnať predpovedané porušenie so skutočným a vyhodnotiť závislosť posunov na sile s veľmi vysokou presnosťou v porovnaní s extenzometrami, ktoré často poskytujú zlé výsledky kvôli nedokonalému pripevneniu k meranému povrchu a kvôli nedostatočnému meraciemu rozsahu.

Analýza veľkých deformácií sadrokartónovej dosky

Sadrokartónové dosky vykazujú pomerne nepredvídateľné správanie kvôli ortotropii plynúcej z technologických postupov pri ich výrobe. DIC umožnilo odhaliť mnohopočetné trhliny ako prvú fázu mechanizmu porušenia pri zaťažovaní dosky štvorbodovým ohybom. Kvôli tomu dosky stratili svoju tuhosť a nasledoval úplný kolaps spôsobený rozvojom hlavných trhlín prechádzajúcich cez porvchové vrstvy.

Monitoring dreveného nosníka veľkej plochy

Účelom tejto analýzy bolo, okrem štandardného merania priehybov, vyhodnotiť distribúciu normálových a šmykových deformácií v priereze lepeného lamelového nosníka vystaveného štvorbodovému ohybu. Pretože bol skúšaný nosník relatívne dlhý (viac ako 4,5 m), snímanie bolo vykonané pomocou dvoch fotoaparátov na každej strane telesa. Špeciálny softvér umožnil nájsť vzťah medzi deformáciami a vlastnosťami jednotlivých lamiel.

NÁŠI KLIENTI

Charles University     UCEEB     CTU in Prague     RLE     Hong Kong University

NAPÍŠTE NÁM

Sme dynamický tím vedcov a inžinierov, ktorí s nadšením prijímajú nové výzvy a projekty.
Ak Vás zaujímajú naše služby, neváhajte a pošlite nám správu.