CYFROWA KORELACJA OBRAZU OD MESOCOS

KNOW-HOW, DOŚWIADCZENIE, DOKŁADNOŚĆ

NNasza współpraca rozpoczęła się kilka lat temu podczas pracy w ramach studiów Ph.D. na Wydziale Inżynierii Lądowej na Politechnice Czeskiej (ČVUT) w Pradze. Wszyscy uczestniczyli w projektach, które kombinowały modelowanie numeryczne i analizę eksperymentalną.
 

W tym okresie, naszą uwagę zainteresowała Cyfrowa Korelacja Obrazu (digital image correlation, DIC), która dzięki swym możliwościom znacznie przewyższa zwykłe metody wykrywania odkształceń i przesunięć. Monitoring powierzchni przesunięć i odkształceń umożliwił wykryć zjawiska, które dotychczas mogliśmy tylko przewidywać za pomocą symulacji numerycznych. Ww. metoda tak bardzo nas zainteresowała, że następnie zdecydowaliśmy się rozwinąć i opracować swój własny program i metodologię. Entuzjazm dla DIC, eksperymentalne pomiary i systemy kontroli doprowadziły do wyników o wysokiej wartości naukowej, w tym software i recenzowanych publikacji.

NASZE ROZWIĄZANIA

Dostarczamy kompletny DIC pomiarów i analizy - od sporządzenia obrazu aż do opracowania i oceny wyników. W Państwa w laboratorium, probierni czy gdziekolwiek indziej.

DIC stała się niezbędną podczas monitorowania i analizy rozwoju pól przesunięć i odkształceń w czasie na powierzchni obciążanej konstrukcji lub próbce. Ww. metoda potrafi uchwycić lokalizację odkształceń (na przykład w wyniku odkształcenia plastycznego lub powstania pęknięć) w dowolnym kierunku i położeniu. DIC nie ogranicza się tylko do względnego mierzenia dyskretnych punktów, jak dzieje się także w przypadku standardowych metod kontaktowych, i często jest dokładniejsza niż monitorowanie za pomocą tensometrów lub czujników tensometrycznych, przy których trudno zapewnić doskonałe mocowanie do mierzonej powierzchni. Ponadto, DIC może znacznie obniżyć koszty potrzebne do eksperymentu.

Więcej informacji na temat algorytmów DIC, benchmarkingu i naszych projektów można pobrać w niżej podanym dokumencie pdf (w języku angielskim).

OSTATNIE PROJEKTY

Częstokrotne pęknięcia drutobetonu

Standardowe metody pomiaru stykowego odkształceń nie mogą być stosowane do monitorowania rozwoju roztartych pęknięć na powierzchni drutobetonu, ponieważ ich pozycja i kierunek są nieprzewidywalne. Dlatego też, podczas obserwowania roztartych pęknięć przy bardzo niskich odszktałceniach próbek drutobetonu, które były poddane obciążeniu ścinającemu, zastosowano DIC. Wyniki korelacji obrazu cyfrowego potwierdziły teoretyczne założenia i wyraźnie ujawniły częstokrotne pęknięcia i materiałowe wzmocnienie w poprawnie zaprojektowanej wielowartościowej kompozycji.

Stwierdzanie typu naruszenia muru

Tradycyjne projektowanie konstrukcji murowych w oparciu o doświadczenia jest zastępowane symulacjami numerycznymi, które pozwalają uchwycić ich złożone mechanizmy naruszenia. Jednak te symulacje muszą być kontrolowane za pomocą szerokiej analizy doświadczalnej, by zostały pokazane możliwości i limity modelu matematycznego. DIC umożliwiło porównać przewidywane naruszenia z naruszeniami rzeczywistymi i ocenić zależności przesuwania na natężeniu z bardzo dużą dokładnością, w porównaniu z tensometrami, które często dają złe wyniki z powodu niedoskonałego mocowania do mierzonej powierzchni i z powodu niedostatecznego zakresu pomiarowego.

Analiza dużych odkształceń płyt gipsowo-kartonowych

Płyty gipsowo-kartonowe wykazują stosunkowo nieprzewidywalne zachowanie spowodowane ortotropią wynikającą z procesów technologicznych podczas ich produkcji. DIC pozwoliło odkryć częstokrotne pęknięcia jako pierwszą fazę mechanizmu naruszenia przy obciążaniu płyty czteropunktowym zginaniem. Z tego powodu płyty straciły swą sztywność i nastąpił całkowity kolaps spowodowany rozwojem głównych pęknięć przechodzących przez warstwy powierzchniowe.

Monitorowanie belki drewnianej z wielką powierzchnią

Celem tej analizy była, oprócz standardowego pomiaru wygięć, ocena dystrybucji wzorcowych i odkształceń ścinających w przekrojach belki z drewna klejonego (glulam) poddanej czteropunktowemu zginaniu. Ponieważ badana belka była stosunkowo długa (ponad 4,5 m), odczytywanie było wykonywane za pomocą dwóch aparatów fotograficznych z każdej strony ciała. Specjalny software umożliwił odnaleźć stosunek między odkształceniami i właściwościami poszczególnych płytek.

NASI KLIENCI

Charles University     UCEEB     CTU in Prague     RLE     Hong Kong University

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy dynamicznym zespołem naukowców i inżynierów, którzy z entuzjazmem przyjmują nowe wyzwania i projekty. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy wysłać do nas wiadomość.