KORELACE DIGITÁLNÍHO OBRAZU OD MESOCOS s.r.o.

KNOW-HOW, ZKUŠENOST, PŘESNOST

Naše spolupráce začala před několika lety během práce v rámci Ph.D. studií na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Všichni jsme se podíleli na projektech kombinujících numerické modelování a experimentální analýzu.
 

Během tohoto období upoutala naši pozornost korelace digitálního obrazu (digital image correlation, DIC), která díky svým možnostem dalece přesahuje běžné metody pro zjišťování deformací a posunů. Plošný monitoring posunů a deformací umožnil odhalit jevy, které jsme do té doby mohli pouze predikovat pomocí numerických simulací. Metoda nás zaujala natolik, že jsme se následně rozhodli vyvinout vlastní software a metodologii. Nadšení pro DIC, experimentální měření a kontrolní systémy vyústilo ve výsledky vysokých akademických hodnot, včetně softwaru a recenzovaných publikací.

 NOVĚ! Pořiďtě snímky během Vašeho experimentu a my uděláme DIC analýzu za Vás. Klikněte zde, abyste se dozvěděli více informací o našich on-line službách a softwaru DIC Viewer zdarma.

NAŠE ŘEŠENÍ

Poskytujeme kompletní DIC meření a analýzu - od pořízení snímků až po zpracování a vyhodnocení výsledků. U Vás v laboratoři, ve zkušebně i kdekoliv jinde.

DIC se stalo nepostradatelným při monitorování a analýze vývoje polí posunů a deformací v čase na povrchu zatěžované konstrukce nebo vzorku. Tato metoda dokáže zachytit lokalizaci deformací (např. v důsledku plastického přetváření nebo vzniku trhlin) v libovolném směru a pozici. DIC není omezeno pouze na relativní měření diskrétních bodů, jak je tomu u standardních kontaktních metod, a často je přesnější než monitorování pomocí extenzometrů nebo tenzometrů, u kterých bývá problematické zajistit dokonalé připevnění k měřenému povrchu. DIC navíc může výrazně snížit náklady potřebné na experiment.

Pro více informací o DIC algoritmech, benchmarkingu a našich projektech si prosím stáhněte pdf dokument níže (v anglickém jazyce).

NEDÁVNÉ PROJEKTY

Vícečetné trhliny v drátkobetonu

Standardní kontaktní metody měření deformací nemohou být použity pro monitorování rozvoje rozetřených trhlin na povrchu drátkobetonu, protože jejich pozice a směr jsou nepředvídatelné. Proto bylo při sledování rozetřených trhlin za velmi nízkých deformací v drátkobetonových vzorcích vystavených smykovému zatížení využito DIC. Výsledky korelace digitálního obrazu potvrdily teoretické předpoklady a jasně odhalily vícečetné trhliny a materiálové zpevnění ve správně navrženém vysokohodnotném kompozitu.

Zjišťování typu porušení zdiva

Tradiční navrhování zděných konstrukcí na základě zkušeností je nahrazováno numerickými simulacemi, které umožňují postihnout jejich složité mechanismy porušení. Tyto simulace však musí být ověřeny pomocí rozsáhlé experimentální analýzy, aby se ukázaly možnosti a limity matematického modelu. DIC umožnilo porovnat předpovídané porušení se skutečným a vyhodnotit závislost posunů na síle s velmi vysokou přesností v porovnání s extenzometry, které často poskytují špatné výsledky kvůli nedokonalému připevnění k měřenému povrchu a kvůli nedostatečnému měřícímu rozsahu.

Analýza velkých deformací sádrokartonové desky

Sádrokartonové desky vykazují poměrně nepředvídatelné chování kvůli ortotropii plynoucí z technologických postupů při jejich výrobě. DIC umožnilo odhalit mnohočetné trhliny jako první fázi mechanismu porušení při zatěžování desky čtyřbodovým ohybem. Kvůli tomu desky ztratily svou tuhost a následoval úplný kolaps způsobený rozvojem hlavních trhlin procházejících skrz porvchové vrstvy.

Monitoring dřevěného nosníku o velké ploše

Účelem této analýzy bylo, kromě standardního měření průhybů, vyhodnotit distribuci normálových a smykových deformací v průřezech lepeného lamelového nosníku vystaveného čtyřbododému ohybu. Protože byl zkoušený nosník relativně dlouhý (více než 4,5 m), snímání bylo provedeno pomocí dvou fotoaparátů na každé straně tělesa. Speciální software umožnil najít vztah mezi deformacemi a vlastnostmi jednotlivých lamel.

NAŠI KLIENTI

Charles University     UCEEB     CTU in Prague     RLE     Hong Kong University

NAPIŠTE NÁM

Jsme dynamický tým vědců a inženýrů, kteří s nadšením přijímají nové výzvy a projekty.
Pokud Vás zajímají naše služby, neváhejte a pošlete nám zprávu.